Consultoria ambiental

Redacció d’ordenacions forestals, PTGMF, gestió forestal sostenible, tramitació de subvencions,inventaris, cartografia digital, educació ambiental, estudis ambientals, direccions i assistències ambientals, ...