Treballs forestals

Aclarides forestals, estassades de matollar, neteges de vegetació, podes d’alçada, estelladora forestal, ...
Infraestructures ramaderes, correccions hídriques, construcció de ponts i passeres, tancats de fusta, estabilització de talussos, àrees recreatives, ...